Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Ludzas katoļu baznīca

Ludzas katoļu baznīca
2008.05.17.

Platība:241 049 ha
Platība % no Latvijas platības:3,732 %
Iedzīvotāju skaits:30 369
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita:1,34%

 

Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:

Nosaukums Aprakstīto pieminekļu skaits Iedzīvotāji, 01.01.2009. Platība (ha) Kur iekļauts? Piezīmes
Blontu pagasts 0 497 9 656 Ciblas novads -
Briģu pagasts 0 719 12 481 Ludzas novads -
Ciblas novads 0 1 350 24 000 Ciblas novads 2000.gada augustā apvienots Ciblas pagasts un Līdumnieku pagasts
Cirmas pagasts 0 774 8 700 Ludzas novads -
Goliševas pagasts 0 480 7 942 Kārsavas novads -
Isnaudas pagasts 0 1 172 11 546 Ludzas novads -
Istras pagasts 0 840 16 402 Ludzas novads -
Kārsava 0 2 441 400 Kārsavas novads -
Lauderu pagasts 0 424 7 502 Zilupes novads -
Ludza 0 9 679 1 053 Ludzas novads -
Malnavas pagasts 0 1 492 16 371 Kārsavas novads -
Mērdzenes pagasts 0 811 8 951 Kārsavas novads -
Mežvidu pagasts 0 1 014 12 493 Kārsavas novads -
Nirzas pagasts 0 518 9 211 Ludzas novads -
Ņukšu pagasts 0 514 6 852 Ludzas novads -
Pasienes pagasts 0 703 12 036 Zilupes novads -
Pildas pagasts 0 714 11 811 Ludzas novads -
Pureņu pagasts 0 452 5 957 Ludzas novads -
Pušmucovas pagasts 0 656 7 249 Ciblas novads -
Rundēnu pagasts 0 631 12 467 Ludzas novads -
Salnavas pagasts 0 893 16 704 Kārsavas novads -
Zilupes novads 0 2 674 11 379 Zilupes novads 2002.gada decembrī apvienoti Zaļesjes pagasts un Zilupe
Zvirgzdenes pagasts 0 921 9 886 Ciblas novads -

 

Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru