Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Strantes vējdzirnavas

Strantes vējdzirnavas
2008.08.26.

Platība:243 830 ha
Platība % no Latvijas platības:3,775 %
Iedzīvotāju skaits:30 975
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita:1,37%

 

Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:

Nosaukums Aprakstīto pieminekļu skaits Iedzīvotāji, 01.01.2009. Platība (ha) Kur iekļauts? Piezīmes
Bilskas pagasts 0 1 405 16 108 Smiltenes novads -
Blomes pagasts 0 1 030 7 594 Smiltenes novads -
Brantu pagasts 0 668 8 247 Smiltenes novads -
Ērģemes pagasts 0 1 014 17 883 Valkas novads -
Ēveles pagasts 0 587 9 236 Burtnieku novads -
Grundzāles pagasts 0 996 12 954 Smiltenes novads -
Jērcēnu pagasts 0 552 7 670 Strenču novads -
Kārķu pagasts 0 755 12 418 Valkas novads -
Launkalnes pagasts 0 1 284 22 196 Smiltenes novads -
Palsmanes pagasts 0 1 025 9 953 Smiltenes novads -
Plāņu pagasts 0 737 21 865 Strenču novads -
Seda ar lauku teritoriju 0 1 601 7 500 Strenču novads -
Smiltene 0 5 809 780 Smiltenes novads -
Smiltenes pagasts 0 1 196 6 896 Smiltenes novads -
Strenči 0 1 393 570 Strenču novads -
Trikātas pagasts 0 1 053 11 314 Beverīnas novads -
Valka 0 6 164 1 436 Valkas novads -
Valkas pagasts 0 1 472 27 984 Valkas novads -
Variņu pagasts 0 959 10 052 Smiltenes novads -
Vijciema pagasts 0 776 14 193 Valkas novads -
Zvārtavas pagasts 0 499 16 981 Valkas novads -

 

Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru