Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Vispārējs apraksts

Skats uz Daugavu pie Tambovičiem

Ceļš gar Daugavu rietumos no Jaunjelgavas
29.09.2007.

Pieminekļu kategorijā tiek iekļauti ceļi (arī takas) no kuriem vairāk kā aptuveni 1 kilometra garumā paveras saistoša ainava. Šī ir vāji definēta pieminekļu kategorija bez skaidri definētiem robežnosacījumiem. Tomēr pie lineāriem ainavas pieminekļiem visdrīzāk nevajadzētu pieskaitīt tos ceļu posmus, kuru izcilo ainavisko vērtību nosaka viens cita veida piemineklis, piemēram, aleja gar ceļu vai garākā ceļa posmā redzama grezna pils. Lineāru ainavas pieminekli raksturo plaši, daudzveidīgi ainaviski skati dažādos virzienos. Latvijā lineāri ainavas pieminekļi pašlaik tikpat kā netiek identificēti, līdz ar to pat nevaram runāt par šādu pieminekļu aizsardzību un apsaimniekošanu.

Vairākās pasaules valstīs ir vērojami mēģinājumi šādus ceļu posmus izdalīt un nosacīt tiem zināmu aizsardzības režīmu. Piemēram, ASV jau 1913.gadā tika uzsākta īpaša ainavas baudīšanas ceļa - Bronksas upes parka ceļa - izbūve. Šādi ceļi ASV ieguva lielu popularitāti un 1966.gadā tika izstrādāta detalizēta programma šādu ceļu būvniecībai, uzturēšanai un ainavas uzturēšanai.

Par spīti tam, ka šī pieminekļu grupa nav strikti definēta un tās robežnosacījumi ir neskaidri, šādiem ainavas pieminekļiem būtu piešķirama īpaša vērtība, jo tiem ir izteikta spēja radīt pozitīvu vietas identitātes sajūtu.

Izcili lineārie ainavas pieminekļi Latvijā

Lineārie ainavas pieminekļi Latvijā ir vāji apzināti un līdz ar to ir grūti veikt to savstarpējo salīdzinājumu. Pie ainaviskiem ceļu posmiem noteikti pieder (novadi virzienā no rietumiem uz austrumiem):

Ceļš starp Elkšņiem un Sauku

Ceļš starp Elkšņiem un Sauku
25.05.2004.

Kurzeme
Zemgale un Sēlija
Vidzeme
Balasta dambis Rīgā

Balasta dambis Rīgā
03.10.2005.

Latgale

 

Aprakstīto lineāro ainavas pieminekļu saraksts

Zemāk uzskaitīti visi šajā mājaslapā aprakstītie lineārie ainavas pieminekļi. Pieminekļi ir šķirojami pēc alfabēta, uzklikšķinot uz tabulas kolonnas virsraksta. Pirmā ailīte - "Nr." - apzīmē kārtas numuru, pēc kāda šis piemineklis ievadīts mājaslapā.

Nr. Nosaukums Kategorija Rajons Pagasts, apkaime Attēli?
1

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru