Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Vispārējs apraksts

Skats uz Kukšu pili

Skats uz Kukšu pili pāri dzirnavezeram
05.04.2008.

Vizūras nebūtu izdalāms kā atsevišķs pieminekļu veids jo šī ainavas vērtība ir pakārtota citiem pieminekļiem.

Vizūras ir vietas, no kurām paveras izteiksmīgs skats uz attālākiem, vizuāli izteiksmīgiem pieminekļiem. Tās ir radniecīgas skatu punktiem, taču, atšķirībā no vizūras, skatu punktā paveras plašs skats, kura galveno vērtību neveido viens atsevišķs piemineklis bet gan ainava kopumā. Savukārt vizūra var būt ar daudz šaurāku skata lenķi un tajā dominē viens objekts. Vērtīgai vizūrai nepietiek tikai ar iespēju labi saskatīt šo objektu - nepieciešams, lai skatam pavērtos harmoniska, izteiksmīga ainava ap to.

Šo vērtību ir svarīgi akcentēt ne tik daudz sausas klasifikācijas vārdā bet gan tāpēc, ka ainavai aizaugot un degradējoties, daudzi izcili un potenciāli ļoti skaisti dabas un kultūras pieminekļi kļuvuši neredzami vai nepievilcīgi. Pie zināmas piepūles būtu iespējams iegūt daudzus jau pusaizmirstus esošu pieminekļu "pastkaršu skatus".

Raksturīgs piemērs ir attēlā redzamā Kukšu pils un skats uz to no pussalas dzirnavezera pretējā krastā. Šāda pati pils mazāk izteiksmīgā vietā, bez veiksmīga skatu punkta nebūtu īpaši interesanta. To daudz retāk fotografētu arī tad, ja tā un tās apkaime būtu nesakopta. Un galu galā - šāda attēla nebūtu tad, ja nebūtu šāda skatu punkta.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru