Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Senākās mūra pilis
Siguldas viduslaiku pils

Siguldas viduslaiku pils
02.10.2005.

Senākā mūra pils Latvijā ir Ikšķiles bīskapa pils (Uexküll). Saskaņā ar Indriķa hroniku to sāka celt 1185.gada vasarā. Pili cēla no Gotlandes ataicināti akmeņkaļi līdzās jau iepriekš uzceltajai Ikšķiles mūra baznīcai - senākajai mūra celtnei Austrumbaltijā. Mūsdienās uz Svētā Meinarda salas Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē saglabājušās pils pagrabstāva un pamatu atliekas.

Otra senākā mūra pils ir dažus gadus vēlāk - ap 1188.gadu - uzceltā netālā Vecsalaspils viduslaiku pils Mārtiņsalā - šīs būves atliekas applūdinātas zem Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves. Visdrīzāk neviena cita mūra pils 12.gadsimtā Latvijas teritorijā vairs netika celta.

Vissenākās virs zemes esošās mūra pils atliekas visdrīzāk ir pirms 1207.gada celtās Rīgas I bīskapa sētas atliekas, kas virs zemes varētu pacelties vairākās vietās kā daļa no vēlāku būvju sienām, tai skaitā, piemēram, Jāņa baznīcas pastorāta pagalma caurbrauktuvē.

Vissenākās virs zemes esošās mūra pils atliekas, kas nav iekļautas jaunākās būvēs, ir 1207-1209.gadā celtās Siguldas ordeņpils atliekas - tiesa, lielākā daļa no mūsdienās redzamajiem mūriem celti vēlāk.

 


Visbiezākie mūri ir 15.gadsimta beigās vai 16.gadsimta sākumā celtajam Salaspils viduslaiku pils ziemeļrietumu tornim. Torņa sienas biezums sasniedz 6,5 metrus, biezās sienas ietver apaļu iekštelpu, kuras diametrs ir 8 metri. Līdzās esošā ziemeļaustrumu torņa sienu biezums sasniedz 5,9 metrus. Mūsdienās mūru atliekas nav redzami - tie ir vai nu zem Rīgas HES ūdenskrātuves vai zem ūdenskrātuves aizsargvaļņa.

Cēsu viduslaiku pils dienvidu torņa cietuma sienu biezums sasniedz 4,7 metrus, vēl vairāku Latvijas piļu sienu biezums pārsniedz 4 metrus.

 


Mūsdienās redzamais augstākais viduslaiku pils tornis ir Turaidas viduslaiku pils galvenais tornis, kas sākotnēji, 13.gadsimta otrajā desmitgadē, bijis 30 metru augsts. Patreizējais torņa augstums - 29,2 metri.

Mūsdienās vairs nav iespējams pateikt, vai kādai citai Latvijas viduslaiku pilij ir bijuši citi, augstāki torņi. Ir zināms, ka Ērgļu viduslaiku pils masīvais tornis bijis vairāk kā 24 metrus augsts, Bauskas ordeņpils galvenais tornis ir 22 metrus augsts.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru