Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Vispārējs apraksts

Rites Stupeļu akmens

Dižakmens ar kultūrvēsturisku nozīmi Stupeļu pilskalna nogāzē, Jēkabpils rajona Rites pagastā.
06.04.2008.

Latvijai raksturīgi ģeoloģiskie pieminekļi ir lieli akmeņi - dižakmeņi, kurus savulaik no mūsdienu Zviedrijas, Somijas un Karēlijas klintājiem atdalīja ledājs un, pa ceļam tos vairāk vai mazāk noapaļojot, attransportēja līdz Latvijai. Nereti tie sasniedz ievērojamus izmērus un šādi apliecina ledāja milzīgo spēku. Tiesa, gan Lietuvā, gan jo īpaši Igaunijā apzināti lielāki akmeņi - taču joprojām pastāv iespēja, ka kādos zemes darbos arī Latvijā var tikt atrasts līdz šim nezināms milzu dižakmens.

Par pieminekļiem būtu uzskatāmi tie akmeņi, kuru tilpums pārsniedz 10 kubikmetrus jeb vai kuru garums pārsniedz 4 metrus jeb vai augstums - 2 metrus. Šādi akmeņi ir interesants ainavas elements un bieži vien tie vienlaikus ir arī kultūrvēstures pieminekļi - jau senākos laikos šos akmeņus ievēroja un izmantoja daudzveidīgiem reliģiskiem un veselības kulta rituāliem un kā robežakmeņus, nereti atstājot akmens virsmā iekaltas iedobes un zīmes. Kategorijā netiek iekļauti klints bluķi, kas atdalījušies no klints un atrodas tās pakājē - tie ir pieminēti pie attiecīgā atseguma apraksta.

Lielākā daļa Latvijas dižakmeņu sastāv no dažādu paveidu granīta, taču daļai ir arī citādāks sastāvs. Jācer, ka nākotnē tiks veikts detālāks ģeologu darbs, nosakot apzināto dižakmeņu iežu sastāvu - tiem akmeņiem, kas sastāv no retāk sastopamiem iežiem, piemēram, monzonīta, būtu piemērojami mazāki dižakmeņa izmēri. Par dabas pieminekļiem uzskatāmi arī lielāki neparastas formas akmeņi kā arī lielāki akmeņi, kuru virsmā vēl saglabājušies ledāja darbības rezultātā atstāti skrāpējumi.

Kategorijā tiek iekļauti arī visi tie akmeņi, kam ir kultūrvēsturiska nozīme. Šādi pieminekļi ir ļoti daudzveidīgi - te iekļaujami visi akmeņi, kuru virsmā senākos laikos ir izkaltas bedrītes, lielāki iedobumi, krusti, citas zīmes, ap kuriem ir kultūrslānis. Kategorijai pieder arī tie akmeņi, kas kalpojuši par senām robežzīmēm, akmeņi, par kuriem ir teiksmas un nostāsti, akmeņi, kam dots īpašs nosaukums. Daļa no šiem pieminekļiem vienlaikus pieder arī citām kategorijām - tie var būt arī kulta pieminekļi, kapu arhitektūras pieminekļi, pieminekļi.

Izcili akmeņi Latvijā

Nīcgales akmens - lielākais Latvijā

Nīcgales akmens - lielākais Latvijā.
22.06.2008.

Jau ilgāku laiku visā Latvijā novadpētnieki apzina gan dižakmeņus, gan arī kultūrvēsturiskos akmeņus, taču interesanti atklājumi turpinās. Izvērtējot izcilākos akmeņus Latvijā, autors centies ņemt vērā gan šo akmeņu izmērus, gan novietojuma īpatnības, gan ainaviskumu gan arī ar akmeni saistītos nostāstus un akmenī iekaltās zīmes. Nav šaubu, ka citam autoram šis saraksts būtu citādāks - bet nav šaubu arī, ka šeit uzskaitītie akmeņi ir izcili:

Lieli akmeņi
Citi neparasti akmeņi
Lielais Lauču akmens

Lielais Lauču jūrakmens pirms vētras.
22.09.2002.

 

Aprakstīto akmeņu saraksts

Zemāk uzskaitīti visi šajā mājaslapā aprakstītie akmeņi. Pieminekļi ir šķirojami pēc alfabēta, uzklikšķinot uz tabulas kolonnas virsraksta. Pirmā ailīte - "Nr." - apzīmē kārtas numuru, pēc kāda šis piemineklis ievadīts mājaslapā.

Nr. Nosaukums Kategorija Rajons Pagasts, apkaime Attēli?
1

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru