Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: Atrašanās vieta nav lokalizēta
Nr:115        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Pilis un muižu kungu mājas
Adrese:Rīga, Mežciems, Biķerniekos, "8,5 verstis no Rīgas"
Nosaukuma varianti:Hackmanns Höfchen
Kad celta:18. gs. beigas
Arhitektūras stils:Nav stila pazīmju
Kondīcija:Nav saglabājusies
Vērtība:Arhitektūra

 

Nelielā Hakmaņa muižiņa izveidojusies uz Mazjumpravmuižas zemes 18.gadsimtā līdzās vēsturiskajam Kaķaraga (Rumpes) krogam. Līdz mūsdienām nav saglabājusies.

1768.gadā šo krogu kopā ar tam piederīgo zemi ar gruntsnomas tiesībām ieguva krodzinieks Rumpe. 1770.gadā krodzinieks Hakmanis (Rīgas Kases kolēģijas loceklis) ieguva krogu ar noteikumu, ka viņš tajā nepārdos vairāk par divām mucām degvīna gadā un šo degvīnu iegādāsies no Mazjumpravmuižas brūža par 10 dālderiem mucā. Krogs nedrīkstēja uzpirkt un nokraut preces, ko garām uz Rīgu veda zemnieki. Arī jaunas ēkas drīkstēja celt tikai ar Rīgas Kases kolēģijas atļauju. Bija jāmaksā 15 dālderu gruntsnoma Mazjumpravmuižai.

Hakmanis līdzās krogam uzcēla nelielu vasarnīcas tipa muižiņu, kuru sāka dēvēt par Hakmaņa muižiņu, savukārt krogu tā arī dēvēja par Rumpes krogu.

Ar 1795.gadu datētā J.K.Broces zīmējumā attēlota no guļbaļķiem celta vienstāva ēka ar kārniņu jumtu, ar maziem jumta lodziņiem.

Attēli

Hakmaņa muižiņa, 1795.g.

Hakmaņa muižiņa, J.K.Broce. 1795.


Izmantotie informācijas avoti

  1. Broce J.K. Zīmējumi un apraksti, 2.sējums, Rīga, Zinātne, 1996, 126. lpp.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru