Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Termina robežas

Vārda "pils" lietojums latviešu valodā ir nedaudz plašāks, nekā, piemēram, angļu valodā. Angļu valodā ar terminu "pils" ("palace") apzīmē iespaidīgu un/vai greznu ļoti ietekmīgas personas - piemēram, karaļa, hercoga, arhibīskapa - rezidenci. Citās valodās terminu nozīme ir atkal citāda - atkarībā no vēstures katrā no zemēm. Latvijā par pili var nodēvēt celtni, kam līdz šādam statusam ir tālu - pie mums šī termina robežas ir diezgan izplūdušas. Ja ņem vērā angļu valodas terminu - Latvijā par pilīm noteikti varētu uzskatīt Rundāles, Jelgavas, Bauskas hercoga pilis, kā arī vairākas viduslaiku pilis (Rīgas, Cēsu, Kokneses viduslaiku pilis). Termina "pils" attiecināšana uz citām celtnēm jau kļūst diskutabla.

Bīriņu pils

Bīriņu pils
17.07.2007.

Lai mazinātu šādas neskaidrības, kategorijas nosaukumā iekļauts vēl viens jēdziens - "muižas kungu māja". Šāda būve kalpoja par muižas administratīvo centru un vienlaikus - par muižnieka rezidenci. Nereti Latvijas muižu kungu mājas iespaidīgumā un greznumā neatpaliek no karaliskajām pilīm - šādas izcilas celtnes Latvijā ir, piemēram, Cesvaines pils, Stāmerienas pils un mazākā, bet elegantā Bīriņu pils. Autors mājaslapā labprāt lieto terminu "pils" - tā ir īsāk, un daudzas no šīm celtnēm tiešām ir greznas un majestātiskas.

Kategorijā iekļautas arī viduslaiku pilis, kas vienlaikus veido arī savu - atsevišķu kategoriju.

Tradicionāli par pilīm un kungu mājām Latvijā uzskata lauku vidē celtas ēkas, pretstatā pilsētās būvētām pilīm, kas raksturīgas, piemēram, Venēcijā vai Parīzē. Tomēr šajā ziņā ir vērojami izņēmumi. Nereti pilsēta veidojusies ap pili pēc tās uzcelšanas - šādi ap viduslaiku pilīm izveidojušās daudzas Latvijas pilsētas. Vēlāk ap muižu kungu mājām savukārt izveidojās ciemati. Interesanti kultūras pieminekļi ir arī nelielo piepilsētas muižiņu kungu mājas, kas jo īpaši lielā skaitā izveidojās ap Rīgu (sk. Rīgas muižiņas). Vēlāk pilsēta izauga un šo muižiņu ēkas iekļāvās pilsētvidē.

Mežotnes pils

Mežotnes pils
20.09.2007.

Nereti ietekmīgas dzimtas ir cēlušas greznus namus arī pilsētu centros - šāda būve, ir, piemēram, Benjamiņu nams Rīgā. Tomēr Latvijā nav tradīcijas šādas būves dēvēt par pilīm.

Atšķirībā no daudzām citām valstīm, Latvijā ir salīdzinoši vienkārši identificēt brīdi, kad pilis sāka un kad - beidza celt. Pilis šeit tika celtas arī pirms Rietumeiropas iebrucēju atnākšanas, taču tās nebija no akmens un nav saglabājušās un līdz ar tām līdzās esošajām apmetnēm iekļautas kategorijā "Senās apmetnes". Senākā mūra pils - Ikšķiles bīskapa pils - ir celta 1185.gadā. Viduslaiku piļu laikmets beidzās līdz ar brīdi, kad jaunbūvētās pilis vairs nenocietināja - Latvijā šis laiks atnāca līdz ar 17.gadsimtu. Savukārt pārējo piļu celtniecība beidzās līdz ar Pirmā pasaules kara sākšanos - pēc šī kara Latvijas valsts ieguva neatkarību un zeme tika nacionalizēta, agrākās dižciltīgās dzimtas zaudēja savu ietekmi. Līdz ar to, iespējams, pēdējā pils Latvijā ir 1913.gadā pabeigtā Veckārķu pils, kas, diemžēl, tūlīt pēc uzcelšanas smagi cieta karā un mūsdienās no tās saglabājušās tikai drupas.

Īsa vēsture

Senākās zināmās karaliskās rezidences atrodas Ēģiptē, Tēbās, izcilas pilis cēlušas daudzas senās kultūras - tomēr liela daļa no tām gājušas bojā vēlākos laikos. Nesalīdzināmi lielāks skaits - desmitiem tūkstošu - piļu un muižu kungu mājām pielīdzināmu ēku - saglabājies no nesenākiem laikiem. Šādas pilis atrodamas bezmaz visā pasaulē - tādu noteikti nav tikai Antarktīdā.

Pēc ilgiem nocietināto viduslaiku piļu būvniecības gadsimtiem jauno laiku pilis Eiropā vispirms sāka celt Itālijas pilsētās 14.gadsimta beigās. 16.gadsimtā Itālijā sāka būvēt villas - greznas lauku rezidences ar izkoptu ainavu ap tām. Līdz ar to senākās nenocietinātās pilis Eiropā pieder renesanses stilam. Izcili šādu villu piemēri ir itāļu arhitekta Andrea Pallado projektētās Venēcijas bagātnieku ārpilsētas rezidences, piemēram "La Rotonda" Vičencā.

Laika gaitā mainījās piļu būvniecības stils - renesanses vietā 17.gadsimtā nāca baroks, kas arī aizsākās Itālijā. Baroka laikmetā samērā daudzas Eiropas karaliskās un dižciltīgās dzimtas ieguva aizvien lielāku ietekmi un rezultātā tapa milzīgas pilis - tai skaitā, iespējams, slavenākā pils - Versaļas pils netālu no Parīzes. Baroka laikmeta pilis pieder pie greznākajām pasaules celtnēm.

Penas pils Portugālē

Penas pils Portugālē - agrīna historisma paraugs.
04.10.2007.

Barokam un tā paveidam - rokoko - 18.gadsimta beigās sekoja klasicisms, kas aizsācies vairākās Rietumeiropas zemēs. Šī stila rašanos ietekmēja aizraušanās ar Senās Grieķijas un Romas kultūru. Pēc baroka pārmērībām klasicismu raksturo atturīga elegance - šajā laikā celts liels skaits piļu, taču, šķiet, neviena no tām nav kļuvusi par spilgtu pasaules mēroga arhitektūras tūrisma zvaigzni.

Klasicismu uzskata par pirmo historisma aizsācēju - līdz ar aizraušanos ar Romas un Grieķijas mantojumu arhitektu un mākslinieku uzmanību piesaistīja arī citi pagātnes arhitektūras stili. 19.gadsimtā izveidojās vesela virkne historisma stilu, tai skaitā neogotika, neoromānika, neorenesanse un citi. Piļu būvniecībā bagātīgi un daudzveidīgi tika izmantoti visi šie stili un historisma laikmetā uzcelts liels skaits mākslinieciski un vizuāli ļoti interesantu būvju. Tūristiem labi zināma ir Neišvānšteinas pils Bavārijas dienvidos (Vācija), historisma stilā celts arī liels skaits greznu piļu Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, tai skaitā Čapultepekas pils Meksikā.

Pašās 19.gadsimta beigās radās nākamais stils - greznais jūgendstils. Diemžēl šis stils atstāja mazu iespaidu uz piļu arhitektūru - šajā laikā dižciltīgo dzimtu varenība jau bija norietējusi. Pēdējās pilis un muižu kungu mājas Eiropā tika celtas 20.gadsimta pirmajā pusē, tai skaitā Vācijas austrumu daļā - līdz 2.pasaules karam. Citur pasaulē, jo sevišķi Āzijā un Āfrikā pilis ietekmīgām personām tiek celtas joprojām - tā, piemēram, 1984.gadā Brunejā uzcelta pasaulē lielākā privātpersonai piederošā rezidence - Istana Nurul Iman pils. Tiesa, arī Eiropā un citur ietekmīgi un bagāti cilvēki joprojām būvē privātas rezidences, kas dažkārt ir vēl lielākas un greznākas nekā vairums piļu - tomēr šādas celtnes tradicionāli tiek dēvētas citādi un par pilīm uzskatītas vairs netiek.

Pilis un kungu mājas Latvijā

Kopumā Latvijā ir būvēti vairāki tūkstoši piļu un muižu kungu māju, no kurām līdz mūsdienām saglabājušās vairāk nekā 1000. Lai arī lielākā daļa no šīm celtnēm neizskatās pēc greznām rezidencēm, ar katru no tām saistīta attiecīgā novada vēsture. Tāpēc katra kungu māja uzskatāma par vērtīgu un saudzējamu kultūras pieminekli. Daudzas kungu mājas atrodas plašāka kultūrvēsturiska kompleksa centrā - ap tām atrodas citu muižas ēku kompleksi, plešas parki, ved ceļi ar alejām.

Rundāles pils

Rundāles pils.
05.08.2007.

Pie greznākajām un interesantākajām kopš 17.gadsimta sākuma celtajām Latvijas pilīm un kungu mājām pieder (pēc celtniecības gada):

Šis izvēle ir relatīva - citi autori tajā iekļautu citas pilis. Piemēram, kultūras mantojuma un arhitektūras entuziasti šeit noteikti iekļautu Ungurmuižas pili, Kabiles pili. Pēc rekonstrucijas par izcili skaistiem arhitektūras pieminekļiem kļuvušas Mālpils, Dikļu, Igates, Rūmenes un daudzu citu muižu kungu mājas. Nereti īpaši jauka šķiet it kā necila muižas kungu māja - autoram šādi iepatikās nomaļā Biržu muižas kungu māja Kuldīgas rajonā jeb vai nelielās no koka celtās Rīgas muižiņas.

Aprakstīto piļu un muižu kungu māju saraksts

Zemāk uzskaitītas visas šajā mājaslapā aprakstītās Latvijas pilis un muižu kungu mājas. Pieminekļi ir šķirojami pēc alfabēta, uzklikšķinot uz tabulas kolonnas virsraksta. Pirmā ailīte - "Nr." - apzīmē kārtas numuru, pēc kāda šis piemineklis ievadīts mājaslapā. Pelēkā krāsā iekrāsotie pieminekļi nav saglabājušies līdz mūsdienām.

Nr. Nosaukums Kategorija Rajons Pagasts, apkaime Attēli?
1 Lielstraupes viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Cēsu rajons Straupes pagasts ir
2 Cēsu viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Cēsu rajons Cēsis ir
3 Bauskas viduslaiku pils un hercoga pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Bauskas rajons Bauska ir
4 Dundagas viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Talsu rajons Dundagas pagasts ir
5 Ēdoles viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Kuldīgas rajons Ēdoles pagasts ir
6 Jaunpils viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Tukuma rajons Jaunpils pagasts ir
7 Šlokenbekas viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Tukuma rajons Smārdes pagasts ir
8 Ventspils viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Ventspils Ventspils ir
9 Turaidas viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Rīgas rajons Sigulda ir
10 Rīgas ordeņpils (II un III Rīgas ordeņpils) Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Rīga Vecrīga ir
11 Krustpils viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Jēkabpils rajons Jēkabpils ir
12 Kokneses viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Aizkraukles rajons Kokneses pagasts ir
14 Ungurmuižas kungu māja Pilis un muižu kungu mājas Cēsu rajons Raiskuma pagasts ir
19 Cukerbekera muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Āgenskalns ir
20 Hāmaņa muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Āgenskalns ir
21 Hartmaņa muižiņas jaunā dzīvojamā ēka, Kalnciema 30 Pilis un muižu kungu mājas Rīga Āgenskalns ir
22 Hartmaņa muižiņas vecā dzīvojamā ēka, Kalnciema 28 Pilis un muižu kungu mājas Rīga Āgenskalns ir
23 Heija muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Āgenskalns ir
25 Muižiņa Māras dīķa krastā Pilis un muižu kungu mājas Rīga Āgenskalns nav
28 Šrēdera nams Daugavgrīvas ielā 11 Pilis un muižu kungu mājas Rīga Āgenskalns ir
29 Švarcmuižas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Āgenskalns ir
30 Atgāzenes muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Atgāzene ir
31 Popova muižiņas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Avoti ir
32 Baložmuižiņas vecais kungu nams Pilis un muižu kungu mājas Rīga Berģi ir
33 Bonaventūras muižiņas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Berģi ir
34 Borherta muižiņas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bieriņi ir
35 Jaunā Bieriņmuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bieriņi ir
36 Budas muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bieriņi ir
37 Šenberģu muižiņas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bieriņi ir
38 Ūlenbroka muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bieriņi nav
39 Bišumuižas pils Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bišumuiža ir
40 Nummurmuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bišumuiža ir
41 Pinkarta muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bišumuiža nav
42 Bolderājas muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bolderāja ir
43 Guberņas muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bolderāja nav
44 Lofelda muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bolderāja ir
45 Āderholda muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Brasa ir
46 Brekšu muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Brekši ir
47 Juglas muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Brekši ir
48 Ādažu ordeņpils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bukulti ir
49 Bukultu muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bukulti nav
50 Buļļu muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Buļļi ir
52 Boses muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Centrs nav
54 Dūveļa muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Centrs nav
55 Gibekes muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Centrs nav
56 Markvarta muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Centrs ir
57 Vāgnera muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Centrs ir
58 Rīgas rātes muiža pie Sv.Jura hospitāļa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Centrs nav
59 Tīzenhauzenu muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Centrs nav
60 Bērzu muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Čiekurkalns ir
61 Čiekurkalna muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Čiekurkalns nav
62 Dragunmuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Čiekurkalns nav
64 Gaunersdorfa muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Čiekurkalns ir
65 Heila muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Čiekurkalns ir
66 Jaunā muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Čiekurkalns nav
67 Jāņa muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Dārzciems ir
68 Lāču muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Dārzciems ir
69 Zēmunda muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Dārzciems ir
70 Drēzena muižiņa - vasarnīca Pilis un muižu kungu mājas Rīga Dzirciems ir
71 Francena muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Dzirciems ir
72 Gerstenmeiera muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Dzirciems ir
73 Gerstenmeiera muiža II Pilis un muižu kungu mājas Rīga Dzirciems nav
74 Muižeļa nams Pilis un muižu kungu mājas Rīga Dzirciems ir
75 Pārdaugavas Sv.Jura hospitāļa muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Dzirciems nav
76 Piekūnmuižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Grīziņkalns ir
77 Obsenhof Pilis un muižu kungu mājas Rīga Grīziņkalns ir
78 Baltā muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Iļģuciems ir
79 Fabrikas īpašnieka muižiņa Daugavgrīvas ielā 67 Pilis un muižu kungu mājas Rīga Iļģuciems ir
80 Nordeķu muižiņas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Iļģuciems ir
81 Pārdaugavas Sv.Gara muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Iļģuciems nav
82 Anniņmuižas "meža pils" Pilis un muižu kungu mājas Rīga Imanta ir
83 Lieldammes muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Imanta ir
84 Mazā Dammes muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Imanta ir
85 Šulcmuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Imanta ir
86 Zolitūdes muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Imanta ir
87 Arķireja muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla nav
88 Grāvenheides muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla ir
89 Katrīnas muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla ir
90 Krēgermuiža pie Juglas ezera Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla ir
91 Lielā Šmerļa muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika ir
92 Mazā Šmerļa muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika ir
93 Strazdumuižas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla ir
94 Strazdumuižas jaunā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla ir
95 Trūverta muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla nav
96 Zēlustes muižas "vecā māja" Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla nav
97 Zēlustes muižas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla ir
98 Zēlustes muižas dzīvojamā ēka (M. Juglas 43) Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla ir
99 Zorgenfreijas muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla nav
100 Fokmuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Katlakalns nav
101 Kleistu muižas kungu māja Pilis un muižu kungu mājas Rīga Kleisti ir
102 Lāčupes Jaunā muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Kleisti ir
103 Blieķu muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Ķengarags ir
105 Bartelshof Pilis un muižu kungu mājas Rīga Maskavas forštate ir
106 Inča muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Maskavas forštate ir
107 Kojusalas muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Maskavas forštate ir
108 Viduslaiku muiža pie Rīgas zosu ganībām Pilis un muižu kungu mājas Rīga Maskavas forštate nav
109 Annasmuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Mežaparks nav
110 Grāves muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Mežaparks ir
111 Meijermuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Mežaparks nav
112 Audēju muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika ir
113 Burharda muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Mežciems nav
114 Gaiļu muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Mežciems ir
115 Hakmaņa muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Mežciems ir
116 Kaulu muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Mežciems ir
117 Ganību dambja Buļļu muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pētersala - Andrejsala ir
118 Gūtceita muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pētersala - Andrejsala nav
119 Hermeliņa muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pētersala - Andrejsala ir
120 Kohlenhof Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pētersala - Andrejsala ir
121 Krēgermuiža Pētersalā Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pētersala - Andrejsala ir
122 Mellera muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pētersala - Andrejsala ir
123 Mengdena muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pētersala - Andrejsala nav
124 Pīļu muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pētersala - Andrejsala ir
125 Krūzes muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pleskodāle ir
126 Pleskodāles muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pleskodāle ir
127 Šampētera muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pleskodāle ir
128 Zaļā muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pļavnieki nav
129 Grīziņmuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Purvciems ir
130 Mazā Jumpravmuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Rumbula ir
131 Lucavsalas muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Salas ir
132 Broina muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Sarkandaugava ir
133 Dauderi Pilis un muižu kungu mājas Rīga Sarkandaugava ir
134 Duntes muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Sarkandaugava ir
135 Fogta muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Sarkandaugava ir
136 Holsta muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Sarkandaugava ir
137 Mazā Vējzaķsalas muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Sarkandaugava nav
138 Rāves muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Sarkandaugava ir
139 Vējzaķsalas muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Sarkandaugava ir
140 Esena muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Spilve ir
141 Metsū fon Danenšterna muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Spilve ir
142 Sužu muižas pils Pilis un muižu kungu mājas Rīga Suži ir
143 Dreiliņmuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Šķirotava ir
144 Šeimaņu muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Šķirotava nav
145 Delšava muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika ir
146 Dreiliņu mežkunga muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika ir
147 Hartvisa muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika ir
148 Monrepo muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika ir
149 Reimera muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika ir
150 Veiera muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika ir
151 Altonas muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Torņakalns ir
152 Bloka muižiņas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Torņakalns ir
153 Grīkes muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Torņakalns ir
154 Hermaņa muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Torņakalns ir
155 Īgelštrēma muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Torņakalns ir
156 Pārdaugavas Sarkanais tornis Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Rīga Torņakalns ir
158 Mangaļu muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Trīsciems ir
159 Daugavgrīvas klosteris un viduslaiku pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Rīga Vecdaugava ir
160 Pētera I palasta komplekss Pilis un muižu kungu mājas Rīga Vecrīga ir
161 Rīgas I bīskapa sēta Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Rīga Vecrīga ir
162 Rīgas I Ordeņa pils Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Rīga Vecrīga ir
163 Rīgas II bīskapa sēta Viduslaiku pilis, Pilis un muižu kungu mājas Rīga Vecrīga ir
166 Beķermuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Voleri ir
167 Hapaka muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Voleri ir
168 Krēmeru Dreiliņu muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Voleri ir
169 Krēmeru muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Voleri ir
170 Kroņmaņa muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Voleri ir
171 Voleru muižas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Voleri ir
172 Bauma muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Zasulauks ir
173 Pīlādžbirzs muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Zasulauks ir
174 Trešais Volfšmita muižas kungu nams Pilis un muižu kungu mājas Rīga Zasulauks ir
175 Volfšmita muižiņas kungu nams, Dzirciema korpuss Pilis un muižu kungu mājas Rīga Zasulauks ir
176 Volfšmita muižiņas kungu nams, Vīlipa ielas korpuss Pilis un muižu kungu mājas Rīga Zasulauks ir
177 Belvijas muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Ziepniekkalns ir
178 Ebeļmuižas dzīvojamā ēka Pilis un muižu kungu mājas Rīga Ziepniekkalns ir
179 Frīdriķa muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Ziepniekkalns ir
180 Šorkmaņa muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Ziepniekkalns ir
181 Zasumuižas dzirnavu muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Dzirciems ir
182 Volanska muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Mežaparks nav
183 Ruperta muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Spilve ir
184 Mīlgrāvja muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Vecmīlgrāvis ir
186 Helēnes muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bišumuiža ir
187 Liepumuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika nav
188 Zelmera muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Mežciems nav
189 Dēdermuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika nav
190 Luīzes muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla nav
191 Mārtiņmuiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla nav
192 Gīzes muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla ir
193 Mērmaņa muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla ir
194 Dannemana muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jugla nav
195 Libekas muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Maskavas forštate ir
196 Koku muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Spilve nav
197 Reimera muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Teika ir
198 Mangaļu muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Mangaļsala nav
199 Zeibarta muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Imanta ir
200 Anniņmuižas vecā pils Pilis un muižu kungu mājas Rīga Imanta ir
201 Jägersruh Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pleskodāle ir
202 Willischhof Pilis un muižu kungu mājas Rīga Bieriņi ir
203 Tīzlera muižiņa Pilis un muižu kungu mājas Rīga Ziepniekkalns ir
204 Birgelshof Pilis un muižu kungu mājas Rīga Ziepniekkalns ir
205 Birkenhof Pilis un muižu kungu mājas Rīga Atgāzene ir
206 Krusta muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Rumbula ir
207 Bullartshof Pilis un muižu kungu mājas Rīga Suži ir
208 Wittenhof Pilis un muižu kungu mājas Rīga Jaunciems ir
209 Andr.Grafs Hof Pilis un muižu kungu mājas Rīga Kleisti ir
210 Pētera I vasaras pils Viesturdārzā Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pētersala ir
211 Dāla muiža Pilis un muižu kungu mājas Rīga Pleskodāle nav
212 Bīriņu pils Pilis un muižu kungu mājas Limbažu rajons Vidrižu pagasts ir
213 Mežotnes pils Pilis un muižu kungu mājas Bauskas rajons Mežotnes pagasts ir
215 Mežotnes muižas pārvaldnieka māja (vecā kungu māja) Pilis un muižu kungu mājas Bauskas rajons Mežotnes pagasts ir

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru