Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 56°59'14,00'' Z 24°08'02,38'' A Google Maps
(nav precīzi lokalizēta, iespējama līdz 50 metru kļūda)
Nr:133        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Pilis un muižu kungu mājas
Adrese:Rīga, Sarkandaugava, Duntes, Pededzes un Ozolu ielas apkaimē
Nosaukuma varianti:Eichenheim, Ozolaine, Kaminga muiža, Kūmiņa muiža, Kummingshof
Kad celta:18.gs.?
Arhitektūras stils:Baroks
Kondīcija:Nav saglabājusies
Vērtība:Arhitektūra

 

Muižas vēsture aizsākusies vismaz 17.gadsimtā. Tā atradās skaistā mežā, Daugavas attekas - Sarkandaugavas stāvkrastā.

Vēsture

17.gadsimtā Ozolaines teritorijā atradās Duntes muiža - tās īpašnieks 1630jos gados bija Jurgens Dunte.

18. gadsimta 2.pusē, apvienojot vairākus zemes īpašumus (tai skaitā latvietim Jaunzemam piederējušo Nībura jeb Pampavu krogu), toreizējo Kaminga muižu izveidoja no Anglijas ienākušās tirgotāju Kamingu (Cumming) dzimtas pārstāvis Patriks Kamings, kam tā kalpoja kā vasaras muižiņa. 19.gadsimta vidū Džeimss Moriss Kamings nopirka blakus esošo Budberga muižiņu. Muiža atradās Sarkandaugavas attekas krastā, laukumā, kur agrāk atradās Pampavu jeb Nībūra krogs, Kamingi to atpirka no vāciskotu latviešu Nībūru (Jaunzemnieku) dzimtas, no Pampaviem (Pampo) un štāba ķirurga Parizinska. Latvieši muižu tolaik dēvēja par "Kumiņa dārzu".

Patriks Kamings kopā ar citu angli F.J.Fentonu izveidoja spēcīgu eksporttirdzniecības uzņēmumu "Cumming-Fenton & Co". Kamingi nepieņēma Krievijas pavalstniecību, nekļuva par Rīgas namniekiem un darbojās kā ārzemju viesu firma, maksādami paaugstinātu nodokli. Napoleona kara laikā firmas situācija kļuva sarežģītāka, taču tā darbu nepārtrauca. Patriks Kamings šajā laikā uzturējās Anglijā.

Duntes muiža 1920jos

Duntes muiža, E.Šmita foto.
1920ie

Kopš 1872.gada muižas daļa piederēja kādai labdarības organizācijai ("pretubagošanas biedrībai"), kas šeit pastāvēja līdz Pirmajam pasaules karam. Ēka jaunajai vajadzībai tika pielāgota, to ievērojami pārbūvējot. Otrā ēkas daļa ar vēlāk celtām ēkām bija "literāri praktiskas pilsoņu apvienības" pārziņā, šeit bija skola un internāts bāriņiem, bērnu patversme. Skolas darbība beidzās līdz ar pārkrievošanas politikas sākšanos, kopumā tika uzskatīta par labu skolu. Skolai bija peldētava turpat Sarkandaugavā.

Par Ozolaini (Eichenheim) muižiņu sāka dēvēt tikai 19.gadsimta otrajā pusē, kad muižas parkā lieli bija izauguši šeit stādītie ozoli.

Apraksts

Attēlota J.K.Broces darbā (4., 144.lpp.) kā muižiņa Sarkandaugavas attekas krastā, arī ar 1701.gadu datētā kartē.

Muiža bijusi 18.gs. otrajā pusē baroka stilā celta divstāvu koka ēka, zudusi 1920jos-1950jos. Ēkai bijis apdzīvojams mansards un mezonīns. J.K.Broce muižu zīmējis 1795.gadā. Muiža celta no koka, ar kārniņu jumtu, lieliem logiem. No muižas pavēries skaists skats uz pļavām un ganībām Sarkandaugavas otrā krastā, ap to bijis skaists mežs. Muižas parkā netālu no kungu mājas atradās arī dažas kapa vietas, uz kādas kapu plāksnes bijis uzraksts no 1647.gada (5.).

Attēli

Kaminga muižiņa

Kaminga muižiņa (Duntes muiža), J.K.Broces zīm. 1795.

Kaminga muižiņa

Kaminga muižiņa, J.K.Broces zīm.

Kaminga muižiņa

Kaminga muižiņa, J.K.Broces zīm.

Duntes muižiņa 1879.gada plānā

Duntes muižiņa Rīgas plānā, 1879.g.


Izmantotie informācijas avoti

  1. Koka Rīga, Rīga, Neputns, 2001, 94. lpp.
  2. Kaupuža D. Rīgas muižiņas. Latvijas architektūra, Rīga, 2005, 95. lpp.
  3. Latvijas piļu un muižu asociācijas mājaslapa, apmeklēta 2009.gada 21.jūnijā.
  4. Broce J.K. Zīmējumi un apraksti, 2.sējums, Rīga, Zinātne, 1996, 144., 181., 476. lpp.
  5. Ozoliņš K. Sode (Sarkandaugava). Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē, Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 444. lpp.
  6. Enciklopēdija Rīgas ielas, 2.sējums, Rīga, 2008, 275.lpp.
  7. Situations-Plan der Riga'schen Vorstadte, Riga den 13 Marz, 1879, Steinbach

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru