Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 56°58'54,47'' Z 24°03'05,69'' A Google Maps
Nr:140        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Pilis un muižu kungu mājas
Adrese:Rīga, Spilve, Dzirciema ielas ziemeļu galā
Nosaukuma varianti:Lielā muiža, Spilves muiža, Gotāna muiža, Gūtiņmuiža, Gothanshof, Essenhof, Drelings Hof
Kad celta:18.gs.?
Kondīcija:Slikta
Vērtība:Arhitektūra
Aizsardzības statuss:Netiek aizsargāta

 

Lauku īpašumu pie Spilves 1615.gadā iegādājās rātskungs Kaspars Drēlings. Dzimtas pēcnācēja Ģertrūde Drēlinga apprecējās ar rātskungu Andreasu Gotānu un šeit ierīkoto muižiņu sāka dēvēt par Gotāna muižiņu.

Muižiņu mantoja abu dēls rātskungs Pauls Gotāns - viņš 1774.gadā to pārdeva māsasvīram Imanuelam Justam Esenam, Doma un Pētera draudžu mācītājam. Esens bija izcils sprediķotājs kurš svinīgos gadījumos pārstāvēja Rīgas luterticīgos garīdzniekus. Viņš bija kolekcionārs, kuru 1777.-1778.gada ceļojuma laikā apmeklēja arī Berlīnes akadēmiķis J.Bernulli, kurš Esena kolekcijā redzēja retas, aizliegtas grāmatas, Voltēra, Didro, Lavātera, Zulcera vēstules.

Šajā laikā, 18.gadsimta otrajā pusē, muižu jau dēvēja par Esena muižu un šādi to dēvēja vēl līdz 19.gadsimta otrajai pusei, kad tā bija krievu tirgotāja Popova atraitnes īpašums. Tirgotāja Popova legāts muiža un tai līdzās esošie gruntsgabali palika līdz 1940.gadam.

J.K.Broce muižas centru zīmējis 1785.gadā, atainojis no Tolka 1700.gada kartes pārzīmētā kartē (Franz Drelings Hof).

Mūsdienās Esena muiža izskatās nožēlojami, tās apkaime ir piedrazota. 2009.gada februārī muižas ēka tomēr nebija pilnībā pamesta. Parka atliekas ap to, skaistie koki nelielajos pauguros un senatnīgā sajūta, ko iedveš pati muižas ēka, atstāj cerību, ka nākotnē šis nepelnīti aizmirstais skaistums tiks atkal celts godā.

Attēli

Esena muiža

Esena muiža. 2009.01.29.

Lielā muiža

Esena muiža. 2009.01.29.

Esena muiža

Esena muiža. 2009.01.29.

Lielās muižas pagraba drupas

Lielās muižas pagraba drupas. 2009.01.29.

Lielā muiža, 1785.gads

Lielā muiža, J.K.Broces zīm. 1785.


Izmantotie informācijas avoti

  1. Kaupuža D. Rīgas muižiņas. Latvijas architektūra, Rīga, 2005, 95.lpp.
  2. Latvijas piļu un muižu asociācijas mājaslapa, apmeklēta 2009.gada 21.jūnijā.
  3. Broce J.K. Zīmējumi un apraksti, 2.sējums, Rīga, Zinātne, 1996, 270., 318.lpp.
  4. Enciklopēdija Rīgas ielas, 2.sējums, Rīga, 2008, 288.lpp.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru