Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 57°03'17,28'' Z 24°05'33,80'' A Google Maps
(nav precīzi lokalizēta, iespējama līdz 60 metru kļūda)
Nr:158        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Pilis un muižu kungu mājas
Adrese:Rīga, Trīsciems, Jaunciema gatvē 171
Nosaukuma varianti:Mangaļu privātā muiža, Magnushof
Kad celta:18.gs.2.puse
Arhitektūras stils:Baroks
Kondīcija:Nav saglabājusies
Vērtība:Arhitektūra

 

Šī muižiņa ir atzīmēta jau ar 1700.gadu datētā kartē (3.).

19.gadsimta beigu fotoattēlos redzama 18.gadsimta vidus - otrās puses koka muižiņa, pēc stila atgādina lielu lauku māju. Vienkārša, monumentāla ēka ar pusšļauptu jumtu.

Gājusi bojā pēdējās desmitgadēs.

Attēli

Mangaļu muiža, 19.gadsimta beigas

Mangaļu muiža. E.Šmita att. 19.gs. beigas.

Mangaļu muiža 1701.gada kartē

Mangaļu muiža, Ē.Tolka kartes fragments. 1701.g.


Izmantotie informācijas avoti

  1. Koka Rīga, Rīga, Neputns, 2001, 98.lpp.
  2. Kaupuža D. Rīgas muižiņas. Latvijas architektūra, Rīga, 2005, 95.lpp.
  3. Broce J.K. Zīmējumi un apraksti, 2.sējums. Rīga, Zinātne, 1996, 462.lpp.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru